صفحه اصلی > پروژه های ما > کاشی ماسه سنگ زرد

کاشی ماسه سنگ زرد


تاریخ پروژه: DEC.2008

ابعاد: 60x30x2cm

اتمام: سطح honed قطع دیگران بریده