صفحه اصلی > سرویس > کنترل کیفیت
black water fountain checking quality (2).jpg

چشمه آب سیاه کنترل کیفیت


cobble stone checking (1).JPG

چک کردن سنگ و سنگ


Corner checking.jpg

چک کردن گوشه

G654 inspecting photo (9).jpg

G654 عکس های بازرسی


light grey granite G603 Pavers checking (3).JPG

نور خاکستری Pavers گرانیت G603 چک


Marble tile quality checking (1).jpg

کاشی سنگ مرمر چک کردن کیفیت

Marble tile quality checking (2).png

انتخاب رنگ کاشی و سنگ مرمر


Marble tile size checking (3).jpg

کاشی سنگ مرمر اندازه چک


Marble tile Thickness checking.jpg

کاشی سنگ مرمر چک کردن ضخامت

Sealer Testing.JPG

سیلر تست


slab quality checking.jpg

چک کردن کیفیت دال


Stair and Riser Checking (1).jpg

پله و چک کردن برخیزنده مشترک