صفحه اصلی > سرویس > Cont.Loading حرفه ای
Big Slab Loading (1).JPG

بارگذاری دال بزرگ


Big Slab Loading (2).JPG

بارگذاری دال بزرگ


Big Slab Loading (3).JPG

بارگذاری دال بزرگ

Elephone Sculpture loading.jpg

Elephone مجسمه سازی در حال بارگذاری


Marble Slabs Loading (1).jpgسنگ مرمر در حال بارگذاری


Marble Slabs Loading (2).jpg

سنگ مرمر در حال بارگذاری

Marble Slabs Loading (3).jpg

سنگ مرمر در حال بارگذاری


Reinforcing wooden crate.jpg

تقویت کننده جعبه های چوبی


SG (4).jpg

اسلب کوچک بارگذاری

Small Container loading.JPG

اسلب کوچک بارگذاری


Tiles Loading (1).JPG

کاشی بارگذاری


Tiles Loading (2).JPG

کاشی بارگذاری