صفحه اصلی > در باره ما > نمایش تولید
Arc Processing (1).jpg

پردازش قوس


Arc Processing (2).jpg

پردازش قوس


Arc Processing (3).jpg

پردازش قوس

Border Processing.jpg

پردازش مرزی


bushhammred.jpg

بوش کج خلقی


Cutting Block.jpg

بلوک برش

edges cutting.jpg

برش لبه ها


flamed.jpg

شعله ور


laminated edges.jpg

لبه لمینیت

Natural Split.jpg

تقسیم طبیعی


Polishing Slab.jpg

پرداختن صفحات


Rough picked.jpg

خرد شده برداشت شده