صفحه اصلی > پروژه های ما > شکل گرانیت شکل کوبیده شدن Paving

مواد مخلوط: گرانیت زرد G682، بازالت سیاه و سفید ZP

پایان: همه طرفها تقسیم طبیعی

اندازه: 10x10x10cm

مشتری در مدل فن خود خود را گذاشته است