صفحه اصلی > پروژه های ما > G682 نرده های گرانیتی و سنگ فرش کاشی در جمهوری چک

1) سنگ سنگ فرش:

کاشی گرانیت سفید مروارید: FLX400X30 MM، بالا جلا

کاشی های گرانیت قرمز هند: FLX400X30 MM، بالا جلا

2) Granite Balustrade: 500X120X120 MM؛ پایه گرانیت نرده ای: 1000X200X150 MM

سر بلستریدی: 1000X200X100 MM

ماده: G682 گرانیت زرد

پایان: sandblasted

پروژه تکمیل شده: JUL، 2011

محل پروژه: جمهوري چک