صفحه اصلی > پروژه های ما > G603 Palisades هموار و پله پروژه در اسلوونی

Palisades G603 گرانیت، سنگ فرش، حبه و پله

تاریخ اتمام: سپتامبر, 2011

محل پروژه: اسلوونی

palisades 60-150 x 12 x 20 سانتی متر آناناس

flamed فرش 60 × 30 × 5 سانتی متر

بالای مکعب 10 × 10 × 10 سانتی متر بریده flamed 4 طرف handcut پایین بریده