صفحه اصلی > پروژه های ما > گرانیت خاکستری G603 نرده در اسلوونی

G603 گرانیت نرده روکش پلاستیکی و پایه

تاریخ اتمام: سپتامبر, 2011

محل پروژه: اسلوونی

نرده H-84 سانتی متر قطر 14 سانتی متر؛ روکش پلاستیکی H - 12 سانتی متر W-23 سانتی متر; H - 106 سانتیمتر، W-25 سانتی متر ایستاده

پایان: جلا